İNGİLİZCE YEMİNLİ TERCÜMAN

TÜRKİYE’NİN İNGİLİZCE TERCÜME – ÇEVİRİ BÜROSU

İngilizce başta Kanada, Amerika, Bahama, Belize, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Barbados, Cayman Adaları, Dominik, Grenada, Guyana, Jamaika, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Trinidad ve Tobago, Amerika Virgin Adaları, İngiliz Virgin Adaları, Nijerya, Güney Afrika, Sudan, Kenya, Uganda, Gana, Madagaskar, Kamerun, Zimbabve, Malavi, Zambiya, Ruanda, Sierra Leone, Liberya, Namibya, Lesotho, Botsvana, Mauritius, Svaziland, Togo, Seyşeller, Saint Helena, Tristan da Cunha gibi ülkeler olmak üzere ortalama 197 ülkede konuşulan, dünyada yaygın kullanım bakımından en yüksek orana sahip dildir. İngilizce’nin resmi olarak konuşulduğu ülkelerden Türkiye’ye getirilen ya da Türkiye’den bu ülkelere gönderilerek kullanılacak olan sözleşmeler, doğum belgeleri, diploma ve not dökümü, nüfus kayıt örneği, bekarlık ve evlilik belgeleri, beyanname, dava dosyaları, muvafakatname, vekaletname ve benzer türdeki her türlü belge ve dosyanıza ilişkin düşük maliyetli İngilizce tercüme fiyatlarımız ile sizlere profesyonel İngilizce noter yeminli tercüme hizmetleri sunmaktayız. İngilizce’den Türkçe’ye ya da tersi yönünde noter yeminli olarak tercüme edilmesini talep ettiğiniz tüm evrak ve dosyalarınız, alanında uzman ve noterde yemin zaptı bulunan İngilizce yeminli tercümanlarımız tarafından tercüme edilmekte, yapılan İngilizce tercüme son okuma ve uygunluk kontrollerine tabi tutulduktan sonra tarafınıza iletilmektedir.

İNGİLİZCE TEKNİK TERCÜME

İngilizce teknik çeviri daha ziyade İnşaat, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Tekstil, Telekomünikasyon, Kimya ve Kozmetik gibi alanlarda yer alan Kullanım Kılavuzu, Teknik Çizelgeler, Kurulum, Kullanım, Bakım ve Tamir Kılavuzları, Teknik ve İdari Şartnameler, Ürün Etiketleri, Kataloglar ve Broşür gibi türlerden meydana gelmekte olan tercüme hizmeti türüdür. Türkiye’nin profesyonel İngilizce Tercüme Bürosu olarak sizlere profesyonel İngilizce yeminli tercüman kadromuz ile kaliteli ve düşük maliyetli İngilizce çeviri tercüme hizmetleri vermekteyiz. Türk ve anadili İngilizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İngilizce teknik çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz artık şansa kalmasın!

İNGİLİZCE TIBBİ TERCÜME

İngilizce tıbbi çeviri, insan sağlığı ile ilgili medikal dokümantasyon, yazılım, cihaz, ilaç ya da ilgili müfredatlar ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlamak üzere hazırlanan makalelerin çevirisine yönelik gerçekleştirilen çeviri türüdür. Ecza ürünleri, tıbbi ve medikal cihazlar, bitkisel ve organik ürünlere ait formül, şema, kullanım kılavuzu ya da içerik dosya ve dökümanları bu kapsamda tercüme edilmektedir. Gerek yüksek terminoloji kapasitemiz, gerekse nitelikli İngilizce tercümanlarımız sayesinde sizlere medikal çeviri kapsamında profesyonel dil hizmetleri sunmaktayız. Bünyemizdeki deneyimli İngilizce tercümanlarımız ve de işbirliği içerisinde bulunduğumuz İngilizce bilen hekim ve medikal uzmanlarımız sayesinde çevirinin tüm aşamalarında kusursuz hizmet anlayışını görev edinmiş bulunmaktayız. Türk ve anadili İngilizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İngilizce tıbbi çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

İNGİLİZCE HUKUKİ TERCÜME

İngilizce hukuki çeviri, diğer İngilizce alan çevirilerine göre daha fazla incelik taşıyan, en ufak bir anlam kaymasında büyük sorunlara neden olabilecek çeviri hizmeti şeklidir. Özellikle kira sözleşmeleri, vekaletname, kuruluş sözleşmeleri ve benzer içerikli dosya ve dökümanlar bu kapsamda tercüme edilmektedir. İngilizce hukuki çeviride esas olan, çevirinin yalnızca hukuk çevirisi alanında deneyim kazanmış İngilizce tercümanlar tarafından yapılması olup, bu süreçte hukuk literatüründe kullanılan tüm İngilizce terimlerin doğru ve aslına uygun şekilde ele alınması gerekmektedir. Türk ve anadili İngilizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İngilizce hukuki çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz artık şansa kalmasın!

İNGİLİZCE AKADEMİK VE EDEBİ TERCÜME

İngilizce akademik çeviriye yönelik gerek duyduğunuz tüm lingüistik ihtiyaçlarınız için yanınızdayız. Başta akademik makaleler, kitaplar, dergiler, bültenler, monografiler, etkinlik belgeleri (kongreler, sempozyumlar), uzman raporları, analitik yöntemler, doğrulama raporları, klinik denemeler, araştırma protokolleri, araştırma broşürleri, bilgilendirilmiş onay formu, olgu sunumu ya da hikaye, şiir, anlatı ve benzeri türdeki tüm edebi içerikleriniz için Türk ve anadili İngilizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İngilizce akademik çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz artık şansa kalmasın!

İNGİLİZCE TİCARİ TERCÜME

Başta şirket ticari yazışmalar, acente sözleşmeleri, idari şartnameler, distribütörlük sözleşmeleri, şirket toplantı tutanakları, şirket ticaret sicil gazetesi, şirket imza sirküleri, proforma, ihale dosyaları, sigorta belgeleri, gelir tablosu, konşimento belgeleri olmak üzere, ticari faaliyetlerinize ilişkin her türlü dosya ve belgenin İngilizce çevirisinde ilk adresiniz. İngilizce Yeminli Tercüme alanında sizlere profesyonel İngilizce tercüman kadromuz ile ticari çeviri hizmetleri vermekteyiz. Türk ve anadili İngilizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İngilizce ticari çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz artık şansa kalmasın!

İNGİLİZCE SÖZLÜ (ARDIL TERCÜME)

İngilizce ardıl çeviri daha ziyade teknik, gizli veya resmi iş toplantıları, mihmandarlık ve refakat hizmetleri, karakol, adli dava ve duruşmalarda ihtiyaç duyulan, konuşmacının bir kaç cümle söyledikten sonra ara vererek ve de tercümanın o ana kadar aldığı notlardan da faydalanarak tüm söylenenleri hedef dile aktardığı çeviri türüdür. Ardıl tercüme esnasında İngilizce tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanmaz. Türk ve anadili İngilizce tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen ardıl çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

İNGİLİZCE WEBSİTESİ TERCÜME

Dijital ortamların yaygınlaşmasıyla birlikte websiteleri, kişilerin ve de kurumların kimlikleri haline geldiler. Günümüz küresel dünyasında yalnızca kendi pazarları ile yetinmek istemeyen şirketler, ürünlerini, ticari markalarını ve de en önemlisi kendileri hakkında sunmak istedikleri tüm bilgi ve deneyimlerini, websiteleri aracılığıyla başta Birleşik Krallık ve Kuzey Amerika ülkeleri olmak üzere tüm dünya ile paylaşmaya başladılar. Bu doğrultuda websitelerini hedef kitlelere yönelik şekilde çeviren şirketler, uluslararası müşteri potansiyellerini, buna paralel olarak da kazançlarını ve tanınırlıklarını artırdılar. Türk ve anadili İngilizce Yeminli Tercüman aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İngilizce web site çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

İNGİLİZCE YERELLEŞTİRME

Yerelleştirme bir ürün içeriğinin; belirli bir coğrafya, toplum, kültür veya pazar için geçerli dil kuralları ve kültürel özelliklere göre uyarlanmasıdır. Yerelleştirme süreci genellikle yazılım, bilgisayar oyunları ve internet siteleri için yapılacak çeviri işlemi ve bu işlemi takip eden kültürel uyarlama sürecinden meydana gelir. Bunun yanında, dublaj, altyazı, ses kaydı gibi diğer içeriklerin de uyarlanmasında yerelleştirme tekniklerinden faydalanılır. İngilizce yerelleştirme hizmetlerimiz sayesinde ürün ve hizmetlerinizi başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık, Hindistan ve benzeri ülkelerdeki pazarlara ulaştırabilir, ilgili ülkelerin kültürel yapısı, toplumsal alışkanlıkları ve tarihi geçmişine bağlı olarak gösterdiği değişkenliği en aza indirgeyerek ürün ve hizmetlerinizin hedeflenen ülke ve toplumlar tarafından daha kolay anlaşılır olmasını ve benimsenmesini sağlayabilrsiniz. Türk ve anadili İngilizce tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen yerelleştirme hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

İNGİLİZCE DEŞİFRE (TRANSKRİPSİYON) SESLENDİRME

İngilizce video ya da ses kaydı deşifre işlemi, video ve ses kayıtlarının İngilizce tercüman tarafından dinlenerek metin hale getirilmesi ve de sonrasında istenilen dile çevrilmesi işlemidir. İngilizce deşifre ya da transkripsiyon daha ziyade konferans, toplantı, seminer, reklam, tanıtım, promosyon, film, belgesel olarak kaset, cd, dvd ve medya formatlarında kaydedilmiş içeriklerin İngilizce dil uzmanları tarafından deşifre edilerek Türkçe ya da İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde word, pdf ve benzeri formatlarda sunulması şeklinde tamamlanan hizmettir. Türk ve anadili İngilizce tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen deşifre ve seslendirme hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

İNGİLİZCE METİN KONTROL (REDAKSİYON)

İngilizce metin kontrol hizmeti bir çalışmanın ya da gerçekleştirilmiş bir tercüme hizmetinin dil ve kelime bilgisi konusunda uzman bir filolog tarafından incelenmesi ve mevcut dil ve kelime bilgisi hatalarının giderilmesi sürecidir. İngilizce metinlerinizin anlam ve biçim açısından en iyi hale gelmesi için gerekli olan metin kontrol işlemi, sadece metnin diline ve o dilin kurallarına hakim olan deneyimli bir İngilizce tercüman tarafından yapılmalıdır. Türk ve anadili İngilizce tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen metin kontrol hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

İngilizce çeviri hizmeti satın almak istiyorsunuz; fakat belgelerinizin kullanılacak olan ülkede çeviri dilinden kaynaklanan bir anlaşmazlık yaratıp yaratmayacağı konusunda endişeleriniz mi var? Belgelerinizi kullanmak istediğiniz ülkeyi belirtin işlemlerimizi bu doğrultuda yürütelim.

Türkçe İngiliz İngilizcesi Amerikan İngilizcesi
bisküvi biscuit cookie
futbol football soccer
silgi rubber eraser
kaldırım pavement sidewalk
yaya geçidi zebra crossing crosswalk
posta kodu postal code zip code
kamyonet lorry truck

Etiketler: ingilizce tercüme, ingilizce tercüman, ingilizce tercüme bürosu, ingilizce tercüme fiyatları, ingilizce noter onaylı tercüme, ingilizce yeminli tercüme, ingilizce noter yeminli tercüme, ingilizce çeviri ücretleri, ingilizce yeminli tercüman

İngilizce noter yeminli ya da doğrudan tercüme işlemi gerçekleştirilecek evraklarınızın fiyatlandırılmasında kelime/karakter sayısı önemli rol oynar. İngilizce tercüme ücreti İngilizce yeminli tercümanlarımız tarafından çevrilecek metnin boşluksuz karakter sayısı üzerinden hesaplanır. Bu kapsamda msword üzerinde yer alan kelime ya da boşluksuz karakter sayısı esas alınır. Diploma tercümesi, ehliyet tercümesi, kimlik tercümesi, pasaport tercümesi, öğrenci belgesi tercümesi ve nüfus kayıt örneği gibi standart belge tercüme fiyatları ilgili hedef dile göre 30 TL ile 70 TL arasında farklılık gösterebilmektedir. İngilizce çeviri ve noter onaylı tercüme fiyatlarımız hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede resmi olarak kullanılmasına olanak sağlayan bir belge onay sistemidir. İngilizce’ye tercüme edilen evrakların uluslararası olarak kullanılmasına olanak sağlayan apostil şerhi yalnızca apostil tarafı ülkelerde geçerlidir. Apostil tarafı olmayan ülkelerde kullanılacak belgeler ise Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanarak geçerlilik kazanır. Apostil işlemleri çoğunlukla ücretsiz olup, dışişleri onay işlemi ücrete tabidir.

Hizmet bölgelerimiz:

Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

İNGİLİZCE TEKNİK TERCÜME

İngilizce teknik çeviri daha ziyade İnşaat, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Tekstil, Telekomünikasyon, Kimya ve Kozmetik gibi alanlarda yer alan Kullanım Kılavuzu, Teknik Çizelgeler, Kurulum, Kullanım, Bakım ve Tamir Kılavuzları, Teknik ve İdari Şartnameler, Ürün Etiketleri, Kataloglar ve Broşür gibi türlerden meydana gelmekte olan tercüme hizmeti türüdür. Türkiye’nin profesyonel İngilizce Tercüme Bürosu olarak sizlere profesyonel İngilizce yeminli tercüman kadromuz ile kaliteli ve düşük maliyetli İngilizce çeviri tercüme hizmetleri vermekteyiz. Türk ve anadili İngilizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İngilizce teknik çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz artık şansa kalmasın!

İNGİLİZCE TIBBİ TERCÜME

İngilizce tıbbi çeviri, insan sağlığı ile ilgili medikal dokümantasyon, yazılım, cihaz, ilaç ya da ilgili müfredatlar ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlamak üzere hazırlanan makalelerin çevirisine yönelik gerçekleştirilen çeviri türüdür. Ecza ürünleri, tıbbi ve medikal cihazlar, bitkisel ve organik ürünlere ait formül, şema, kullanım kılavuzu ya da içerik dosya ve dökümanları bu kapsamda tercüme edilmektedir. Gerek yüksek terminoloji kapasitemiz, gerekse nitelikli İngilizce tercümanlarımız sayesinde sizlere medikal çeviri kapsamında profesyonel dil hizmetleri sunmaktayız. Bünyemizdeki deneyimli İngilizce tercümanlarımız ve de işbirliği içerisinde bulunduğumuz İngilizce bilen hekim ve medikal uzmanlarımız sayesinde çevirinin tüm aşamalarında kusursuz hizmet anlayışını görev edinmiş bulunmaktayız. Türk ve anadili İngilizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İngilizce tıbbi çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

İNGİLİZCE HUKUKİ TERCÜME

İngilizce hukuki çeviri, diğer İngilizce alan çevirilerine göre daha fazla incelik taşıyan, en ufak bir anlam kaymasında büyük sorunlara neden olabilecek çeviri hizmeti şeklidir. Özellikle kira sözleşmeleri, vekaletname, kuruluş sözleşmeleri ve benzer içerikli dosya ve dökümanlar bu kapsamda tercüme edilmektedir. İngilizce hukuki çeviride esas olan, çevirinin yalnızca hukuk çevirisi alanında deneyim kazanmış İngilizce tercümanlar tarafından yapılması olup, bu süreçte hukuk literatüründe kullanılan tüm İngilizce terimlerin doğru ve aslına uygun şekilde ele alınması gerekmektedir. Türk ve anadili İngilizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İngilizce hukuki çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz artık şansa kalmasın!

İNGİLİZCE AKADEMİK TERCÜME

İngilizce akademik çeviriye yönelik gerek duyduğunuz tüm lingüistik ihtiyaçlarınız için yanınızdayız. Başta akademik makaleler, kitaplar, dergiler, bültenler, monografiler, etkinlik belgeleri (kongreler, sempozyumlar), uzman raporları, analitik yöntemler, doğrulama raporları, klinik denemeler, araştırma protokolleri, araştırma broşürleri, bilgilendirilmiş onay formu, olgu sunumu ya da hikaye, şiir, anlatı ve benzeri türdeki tüm edebi içerikleriniz için Türk ve anadili İngilizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İngilizce akademik çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz artık şansa kalmasın!

İNGİLİZCE TİCARİ TERCÜME

Başta şirket ticari yazışmalar, acente sözleşmeleri, idari şartnameler, distribütörlük sözleşmeleri, şirket toplantı tutanakları, şirket ticaret sicil gazetesi, şirket imza sirküleri, proforma, ihale dosyaları, sigorta belgeleri, gelir tablosu, konşimento belgeleri olmak üzere, ticari faaliyetlerinize ilişkin her türlü dosya ve belgenin İngilizce çevirisinde ilk adresiniz. İngilizce Yeminli Tercüme alanında sizlere profesyonel İngilizce tercüman kadromuz ile ticari çeviri hizmetleri vermekteyiz. Türk ve anadili İngilizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İngilizce ticari çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz artık şansa kalmasın!

İNGİLİZCE SÖZLÜ (ARDIL TERCÜME)

İngilizce ardıl çeviri daha ziyade teknik, gizli veya resmi iş toplantıları, mihmandarlık ve refakat hizmetleri, karakol, adli dava ve duruşmalarda ihtiyaç duyulan, konuşmacının bir kaç cümle söyledikten sonra ara vererek ve de tercümanın o ana kadar aldığı notlardan da faydalanarak tüm söylenenleri hedef dile aktardığı çeviri türüdür. Ardıl tercüme esnasında İngilizce tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanmaz. Türk ve anadili İngilizce tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen ardıl çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

İNGİLİZCE WEBSİTESİ TERCÜME

Dijital ortamların yaygınlaşmasıyla birlikte websiteleri, kişilerin ve de kurumların kimlikleri haline geldiler. Günümüz küresel dünyasında yalnızca kendi pazarları ile yetinmek istemeyen şirketler, ürünlerini, ticari markalarını ve de en önemlisi kendileri hakkında sunmak istedikleri tüm bilgi ve deneyimlerini, websiteleri aracılığıyla başta Birleşik Krallık ve Kuzey Amerika ülkeleri olmak üzere tüm dünya ile paylaşmaya başladılar. Bu doğrultuda websitelerini hedef kitlelere yönelik şekilde çeviren şirketler, uluslararası müşteri potansiyellerini, buna paralel olarak da kazançlarını ve tanınırlıklarını artırdılar. Türk ve anadili İngilizce Yeminli Tercüman aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen İngilizce web site çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

İNGİLİZCE YERELLEŞTİRME

Yerelleştirme bir ürün içeriğinin; belirli bir coğrafya, toplum, kültür veya pazar için geçerli dil kuralları ve kültürel özelliklere göre uyarlanmasıdır. Yerelleştirme süreci genellikle yazılım, bilgisayar oyunları ve internet siteleri için yapılacak çeviri işlemi ve bu işlemi takip eden kültürel uyarlama sürecinden meydana gelir. Bunun yanında, dublaj, altyazı, ses kaydı gibi diğer içeriklerin de uyarlanmasında yerelleştirme tekniklerinden faydalanılır. İngilizce yerelleştirme hizmetlerimiz sayesinde ürün ve hizmetlerinizi Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık, Hindistan ve benzeri ülkelerdeki pazarlara ulaştırabilir, ilgili ülkelerin kültürel yapısı, toplumsal alışkanlıkları ve tarihi geçmişine bağlı olarak gösterdiği değişkenliği en aza indirgeyerek ürün ve hizmetlerinizin hedeflenen ülke ve toplumlar tarafından daha kolay anlaşılır olmasını ve benimsenmesini sağlayabilrsiniz. Türk ve anadili İngilizce tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen yerelleştirme hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

İNGİLİZCE DEŞİFRE

İngilizce video ya da ses kaydı deşifre işlemi, video ve ses kayıtlarının İngilizce tercüman tarafından dinlenerek metin hale getirilmesi ve de sonrasında istenilen dile çevrilmesi işlemidir. İngilizce deşifre ya da transkripsiyon daha ziyade konferans, toplantı, seminer, reklam, tanıtım, promosyon, film, belgesel olarak kaset, cd, dvd ve medya formatlarında kaydedilmiş içeriklerin İngilizce dil uzmanları tarafından deşifre edilerek Türkçe ya da İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde word, pdf ve benzeri formatlarda sunulması şeklinde tamamlanan hizmettir. Türk ve anadili İngilizce tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen deşifre ve seslendirme hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

İNGİLİZCE METİN KONTROL

İngilizce metin kontrol hizmeti bir çalışmanın ya da gerçekleştirilmiş bir tercüme hizmetinin dil ve kelime bilgisi konusunda uzman bir filolog tarafından incelenmesi ve mevcut dil ve kelime bilgisi hatalarının giderilmesi sürecidir. İngilizce metinlerinizin anlam ve biçim açısından en iyi hale gelmesi için gerekli olan metin kontrol işlemi, sadece metnin diline ve o dilin kurallarına hakim olan deneyimli bir İngilizce tercüman tarafından yapılmalıdır. Türk ve anadili İngilizce tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen metin kontrol hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

İLETİŞİME GEÇİN.

İngilizce’nin konuşulmakta olduğu yaklaşık 197 ülkede kullanılacak her türlü belge ve dosyanıza ilişkin düşük maliyetli tercüme ücretleri ile sizlere profesyonel ingilizce noter yeminli tercüme hizmetleri sunmaktayız.

» Adres:
Mithatpaşa Caddesi İnal İşhanı 31/4 Kızılay,  Ankara

» Telefon:
+90 312 419 95 61 ya da +90 545 889 86 00

» E-mail:
gurkoktercume06@gmail.com